ingrezzo logo

Ingrezzo följer GDPR

GDPR-General Data Protection Regulation är en ny dataskyddslag som gäller inom hela EU den 25 maj i år.

Vi vill skapa ett bra samarbete med våra kunder, leverantörer, partners och affärskontakter. För att kunna ge bästa service behöver vi samla in, behandla och spara personuppgifter som är relevanta för vår affärsrelation.

Vi behöver därför vissa personuppgifter kring våra kontaktpersoner bland annat för att hantera offerter, order och fakturor.

Vi samlar in och hanterar följande uppgifter

  • Namn på våra kontaktpersoner
  • Kontaktpersoners arbetsadress
  • Kontaktpersoners arbetstelefonnummer
  • Kontaktpersoners E-postadress
  • Uppgifter om köp och köphistorik
  • Information om avtal och samarbetsform
  • Uppgifter såsom mailkorrespondens, offerter och mötesanteckningar samt liknande information som krävs för att kunna hantera våra åtaganden mot våra kunder.

Så använder vi dina uppgifter

Kunder & Kontaktpersoner
Vi samlar in personuppgifter kring våra kontaktpersoner för att kunna fakturera, registrera order och leveranser samt för att förhindra bedrägerier och för att uppfylla bokföringslagens krav. Uppgifterna ligger till grund för interna marknads- och kundanalyser samt statistik. Leverantörer och samarbetspartners
Vi samlar in personuppgifter kring våra kontaktpersoner för att kunna fullgöra åtaganden såsom betalningar och offertförfrågningar och för att uppfylla bokföringslagens krav. Uppgifterna ligger även till grund för intern statistik.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Vi sparar inte personuppgifter längre än det finns behov för att spara dem för det användningsområde som de är insamlade för. Vid avslutat samarbete raderas uppgifterna efter tre år. Uppgifter som av juridiska skäl behöver lagras kan komma att sparas längre.

Så skyddar vi dina uppgifter

Vi säkerställer att behandlingen av dina uppgifter sker enligt gällande lag. Informationen hanteras uteslutande på säkra servrar hos oss. Vi lämnar inte vidare eller säljer personuppgifter till tredje part. Personuppgifter kan komma att lämnas ut endast för att följa gällande lagkrav eller eventuella krav från myndigheter.

Hantering av kunders uppgifter

Då vi hanterar kunders register för utskick hanteras och skickas dessa genom säkra och lösenordsskyddade kanaler. Informationen hanteras uteslutande på säkra serverar hos oss eller hos avtalsbiträde där avtal för säker hantering av uppgifterna finns. Uppgifterna hanteras endast av behörig personal. Adressfilerna sparas upptill fyra veckor efter att utskicket är genomfört och sedan tas de bort.

Dina rättigheter

Den nya lagen innebär att du har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa ett registerutdrag över de personuppgifter vi sparat om dig.
Om du har fler frågor kring GDPR eller vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta Ingrezzo på tel  08-477 77 90.

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt. Cookie-policy